Tetepare – nenaseljeni raj

Tetepare-wonderlust-wuwu-magazine-3

Tetepare je ostrvo u sklopu Solomonskog arhipelaga koje je već više od 150 godina nenaseljeno. Ovaj netaknuti dragulj prirode najveće je pusto ostrvo na južnoj hemisferi  i spada u najočuvanije eko-sisteme Pacifika. Najveće bogatstvo ostrva su kišne šume i endemične i ugrožene vrste koje ih naseljavaju. Zbog svoje atraktivnosti i mističnosti turisti rado dolaze na Tetepare na izlete, isključivo u pratnji stanovništva sa okolnih ostrva koji sa velikim ponosom brinu o ovom divljem raju.

Tetepare-wonderlust-wuwu-magazine-1

Tetepare-wonderlust-wuwu-magazine-2

Tetepare-wonderlust-wuwu-magazine-4

Tetepare-wonderlust-wuwu-magazine-5