Myra – Tragovi Vizantije

Južna obala današnje Turske nekada je bila deo vizantijske oblasti Likije. Likija je važila za naprednu provinciju koja je i u otomanskom dobu dugo zadržala grčki jezik i kulturu. Glavni grad provincije bio je Myra. Ostaci antičkog grada očuvani do danas obuhvataju kompleks groblica uklesanih u stenu, veliki anfiteatar kao i crkvu Svetog Nikole. Upravo u ovoj crkvi pronađen je sarkofag Svetg Nikole, a crkva je kasnije stavljena pod zaštitu UNESCO. Grad Myra se nalazi na “Tirkiznoj obali” na oko kilometar od grada Demre u Antaliji.

Myra-Likija-Turska-wonderlust-wuwu-magazine-1

Myra-Likija-Turska-wonderlust-wuwu-magazine-2

Myra-Likija-Turska-wonderlust-wuwu-magazine-3

Myra-Likija-Turska-wonderlust-wuwu-magazine-4

Myra-Likija-Turska-wonderlust-wuwu-magazine-5