Muzeji Vatikana Jan10

Tags

Related Posts

Share This

Muzeji Vatikana

muzeji-vatikana-wonderlust-wuwu-magazine-1

Vatikanski muzeji unutar svojih odaja kriju najdragocenije kolekcije umotvorina Katoličke crkve. Za više od pet stotina godina u Vatikanu je sagrađeno pet muzeja i dve umetničke galerije. Museo Pio-Clementino posvećen je antičkoj umetnosti Grčke i Starog Rima, Museo Gregoriano Etrusco sadrži etrurske, a Museo Gregoriano Egizio egipatske kolekcije umetnina. Među najvrednijim i najpoznatijim delima u vatikanskim muzejima su Karavađovi crteži, plafon Sikstinske kapele,  freske iz palate Borgia, galerija mapa Italije i tron od crvenog mermera.

muzeji-vatikana-wonderlust-wuwu-magazine-2

muzeji-vatikana-wonderlust-wuwu-magazine-3

muzeji-vatikana-wonderlust-wuwu-magazine-4