Damask, Sirija

Grad koji je prorok Muhamed uporedio sa rajem datira iz trećeg milenijuma pre nove ere. Damask spada u najstarija naselja na Srednjem Istoku ali i u svetu. O tragovima helenske, rimske i vizantijske kulture govori veliki broj spomenika. Najznačajniji su Jupiterov hram iz najranijeg rimskog doba i Umayyad džamija iz Vlll veka, jedna od najstarijih i najvećih džamija na svetu. Zbog civilnog rata poslednjih godina Damask se nalazi na listama nepoželjnih i opasnih destinacija. Ipak, nadamo se da će se život u ovom drevnom gradu vratiti u normalu i da će se kulturno nasleđe Damaska ponovo naći pred objektivima turista iz celog sveta.

Ancient city of Damascus

damask-sirija-wonderlust-wuwu-magazine-2

Ancient city of Damascus

Damascus

damask-sirija-wonderlust-wuwu-magazine-5

damask-sirija-wonderlust-wuwu-magazine-6