Ajanta pećine u Indiji

Pećine smeštene u brdu Adžanta čuvaju najstarije tragove budističke religiozne umetnosti. Kompleks sadrži 29 bogato ukrašenih odaja koje su imale funkciju hramova i manastira. Osnovna grupa od dvadesetak odaja datira iz ll veka p.n.e. dok ne nekolicina sagrađena kasnije, u V veku n.e. Pećine su napuštene sredinom Vl veka, a otkrivene su 1819. godine. Već trideset godina se nalaze na listi UNESCO svetske kulturne baštine.

ajanta-pecine-indija-wonderlust-wuwu-magazine-1

ajanta-pecine-indija-wonderlust-wuwu-magazine-2

ajanta-pecine-indija-wonderlust-wuwu-magazine-3

ajanta-pecine-indija-wonderlust-wuwu-magazine-5