Modernistička fotelja Oct23

Modernistička fotelj...

Industrijska dizajnerka Kate McCreary  kreirala je ovu komfornu i futurističku fotelju Nouveau Lounge sa ciljem da se zadovolje sve potrebe njenih korisnika. Veoma zanimljiv koncept predstavljen je u Njujorku na izložbi na kojoj je naišao na veoma pozitivne reakcije posetilaca. Ono što...