Tetepare – nenaselje...

Tetepare je ostrvo u sklopu Solomonskog arhipelaga koje je već više od 150 godina nenaseljeno. Ovaj netaknuti dragulj prirode najveće je pusto ostrvo na južnoj hemisferi  i spada u najočuvanije eko-sisteme Pacifika. Najveće bogatstvo ostrva su kišne šume i endemične i ugrožene...