Megi Tejlor May18

Megi Tejlor

Duhovitost, jezivost, drama i fascinacija. Ova američka umetnica predstavlja jedinstven spoj savremenog, inovativnog i fantastičnog umetnika i filozofa, koja na specifičan način pristupa nadrealističkom pogledu na svet. U čudnovatom paralelnom univerzumu Megi Tejlor, gde ptice voze...