Neobični crteži na telu ljudi Sep17

Neobični crteži na t...

Devetnaestogodišnja umetnica Choo-san, bez korišćenja sftverskih programa, napravila je neobične ali realistične manipulacije slikanjem na telima ljudi. Koristeći akrilne boje i svoj očigledan talenat, studentkinja Musashino Art Universityja u Tokiju iznenadila je mnoge svojim delima...