Mar de Plata u Argen...

Mar de Plata nalazi se u Argentini i, pored toga što je jedna od najvažnijih ribarskih luka, predstavlja značajnu turističku atrakciju koja privlači brojne turiste. Ovo mesto odlikuju i kvalitetni spa centri i hotelski kompleksi. Svake sezone, na leto, u Mar de Plata-u pohrli između...