Š.U.N.D. Konkurs 2014 Jan10

Š.U.N.D. Konkurs 201...

Konkurs je u toku! Maštajte, stvarajte, kreirajte i izložite svoja dela na ovogodišnjem Š.U.N.D. festivalu u Lisabonu. Š.U.N.D. (Šta Umetnost Nudi Društvu) je međunarodni umetnički festival. Nemenjen je studentima diplomskih, postdiplomskih i doktorskih studija koji se bave likovnim,...