Blood od Grapes Jan16

Blood od Grapes

Dizajn ambalaže zauzima važno mesto u svetu dizajna poslednjih desetak godina. Kada je vino u pitanju takođe novi pristup, privlačnost i veliko ime kreira se što efektnijim  dizajnom samog pakovanja.  Dizajner is Belorusije Constantin Bolimond dizajnirao je modernu flašu za francusko...

Jedinstven dizajn ambalaže za med Dec13

Jedinstven dizajn am...

Dizajn ambalaže ima svoju vrednost i važan je koliko i sam proizvod, što dokazuje izuzetno zanimljivo pakovanje za med, Bzzz Honey. Backbone Studio za dizajn iz Jermenije osmislio je i kreirao jedinstvenu ambalažu za med inspirisanu samom prirodom. Smatrajući da je med najukusniji u...