Damask, Sirija

Grad koji je prorok Muhamed uporedio sa rajem datira iz trećeg milenijuma pre nove ere. Damask spada u najstarija naselja na Srednjem Istoku ali i u svetu. O tragovima helenske, rimske i vizantijske kulture govori veliki broj spomenika. Najznačajniji su Jupiterov hram iz najranijeg rimskog...