Originalan radni prostor Feb11

Originalan radni pro...

Dizajner iz belgije, Bram Vanderbeke, dizajnirao je jedinstveno radno mesto koje omogućava neophodnu koncentraciju i privatost. Woven je originalan i izuzetno funkcionalan sto koji obezbeđuje lični prostor, a da ipak omogućava kontakt njegovog korisnika sa okolinom. Ovo jednostavno malo...