Burdž al Arab

Zaštitni znak Dubaija, Burdž al Arab jedan je od najskupljih i najluksuznijih hotela na svetu.  Kada je građen najviši hotel na svetu, glavni  arhitekta se odlučio za oblik jedra, kao simbol ribolova koji je zauzimao bitan deo istorije Dubaija. Učešće u uređenju prostora uzelo je...