Budite ono što želite da budete

8ba4824e95595420a4598f2574f47b30

„Sanjajte ono što poželite da sanjate;
Idite kuda poželite da idete;
Budite ono što želite da budete,
Jer imate samo jedan život
I samo jednu priliku da uradite sve one stvari
Koje želite da uradite.

Imajte dovoljno sreće da vas učini blagim, 
Dovoljno pokušaja da vas učine snažnim,
Dovoljno saosećanja da ostanete humani i
Dovoljno nade da vas učini srećnim.
No zapamtite da najsrećniji ljudi ne moraju obavezno
da imaju i najbolje od svega;
Oni su samo sposobni da iz svega što naiđe
Izvuku najbolje u datom trenutku.

Najsvetlija budućnost će uvek biti
Zasnovana na zaboravljenoj prošlosti:
Ne možete napredovati u životu dok se
Ne oslobodite grešaka i patnje iz prošlosti.
Kada ste se rodili, plakali ste kao beba
A svi okolo vas su vas gledali i nežno se smešili
Živite svoj život tako da na kraju
Vi budete onaj ko se nežno smeši a 
Svi okolo vas plaču.“