Pop up svetlo

PopUpSvetlo-design-wuwu-magazine-01

Po ugledu na pop-up čestitke, studio Well Well  kreirao je Pop-up lampe od kartona. Komad kartona je isečen tako da formira kocku, trougao ili kružni oblik kada se savije pod uglom od 90 stepeni. Namenjena uglu sobe, lampa stvara sjajni objekat, koji na veoma interesantan način komunicira sa arhitekturom prostorije.

PopUpSvetlo-design-wuwu-magazine-02

PopUpSvetlo-design-wuwu-magazine-03

PopUpSvetlo-design-wuwu-magazine-04

PopUpSvetlo-design-wuwu-magazine-05

PopUpSvetlo-design-wuwu-magazine-06

PopUpSvetlo-design-wuwu-magazine-07

PopUpSvetlo-design-wuwu-magazine-08

PopUpSvetlo-design-wuwu-magazine-09

PopUpSvetlo-design-wuwu-magazine-10

PopUpSvetlo-design-wuwu-magazine-11