Pedro Vidotto

PedroVidotto-design-wuwu-magazine-01

Brazilski dizajner Pedro Vidotto ogolio je čuvene holivudske filmove do srži, u svojoj seriji modernih, minimalističkih postera. Iako je stilizovanje filmskih postera veoma popularno u poslednje vreme, serija koju je kreirao Vidotto je svakako zadržala našu pažnju. Kroz jedinstven simbol kao glavnu asocijaciju na film i odgovarajuću boju, Vidotto ulazi u samu suštinu tematike filma i prenosi je posmatraču. 

PedroVidotto-design-wuwu-magazine-02

PedroVidotto-design-wuwu-magazine-03

PedroVidotto-design-wuwu-magazine-04

PedroVidotto-design-wuwu-magazine-05

PedroVidotto-design-wuwu-magazine-06

PedroVidotto-design-wuwu-magazine-07

PedroVidotto-design-wuwu-magazine-08

PedroVidotto-design-wuwu-magazine-09