Neobičan Toroid sto

Brazilski arhitekta Luciano da Silveira Araujo i industrijski dizajner Marcelo Alves, partneri i direktori kompanije Os Loucos kreirali su zanimljiv Toroid sto neobičnog oblika, koji savršeno pristaje modernom enterijeru. Sam dizajn ovog inovativnog stola vešto se poigrava simetrijom i asimetrijom u zavisnosti od perspektive iz koje se posmatra. Njegov originalan izgled osmišljen je matematičkom logikom, geometrijom i maštom.