Megi Tejlor

Megi Tejlor10

Duhovitost, jezivost, drama i fascinacija.

Ova američka umetnica predstavlja jedinstven spoj savremenog, inovativnog i fantastičnog umetnika i filozofa, koja na specifičan način pristupa nadrealističkom pogledu na svet.

U čudnovatom paralelnom univerzumu Megi Tejlor, gde ptice voze bicikle i ribe žive daleko od vode, ideje se spajanjem nespojivih elemenata uspešno oživljavaju u svetu fantazije, po kojem je ova umetnica postala prepoznatljiva širom sveta.

Kreativan svet kontrasta u kojem vlada čudan, neobičan, nakazan i neuobičajen poredak stvari Megi Tejlor priziva kreativnim izborom objekata, boja i fantastičnih postavki. Njena inovativnost, a ujedno polazište i izvor inspiracije za digitalne foto kolaže, ogleda se u skeniranju fotografija i razglednica s kraja 19. i početka 20. veka i brižljivoj obradi u fotošopu. Prikupljanjem starih predmeta iz antikvarnica i sa raznih buvljaka njena mašta je postajala sve čvršća i vidljivija.

Megi-Tejlor-design-wuwu-magazine-1

Megi Tejlor opredmećuje svoju maštu stvarajući neralne i uznemirujuće ali ujedno neodoljive i fascinantne digitalne slike, naizgled naslikane, čiji fantastični motivi prelaze granicu svakoodnevnih odnosa. Transformišući uobičajen poredak stvari životinje, ljudi i biljke prikazani su izvan prirodnog ambijenta, te se na više slika mogu uočiti životinjski delovi tela na telu čoveka, životinje sa motivima dece, ljudi bez glava i nogu, ribe u naručju ljudi, itd. Brojni simbolični detalji zadržavaju pogled zahtevajući višečasovno analiziranje i shvatanje stvarajući jedinstveno iskustvo.

Megi-Tejlor-design-wuwu-magazine-2

Megi-Tejlor-design-wuwu-magazine-4

Megi-Tejlor-design-wuwu-magazine-5

Megi-Tejlor-design-wuwu-magazine-6

Megi-Tejlor-design-wuwu-magazine-7

Megi-Tejlor-design-wuwu-magazine-9