Kolaži

naslovna-fotografija-kolazi-design-wuwu-magazine-00

Iako su u sferi umetnosti prisutni još od kubizma, kolaži i danas predstavljaju likovne iskaze mnogih umetnika. Nastali su tehnikom lepljenja različitih materijala na podlogu, ali sa korakom vremena, došlo se i do novih tehnika, pa su tako nastali i digitalni kolaži. U svemu tome, tehnika jeste  najmanje važna, jer je suština ista – kombinovanje i spajanje razičitih elemenata.

Interesantno je to što kolaži mogu nastati sasvim spontano, bez ikakvog koncepta ili plana rada. Za početak, potrebna je inspiracija, dok dalje stvaranje zavisi isključivo od ideje onoga koji stvara. Naravno, talenat se podrazumeva!

Međutim, kolaži su posebni i po tome što nastaju kao odraz trenutne inspiracije, inspiracije koja naslućuje, ali ne vidi tačno oblikovan kraj. Oni su odraz sveta onoga koji stvara, pa je tako stvaralac kolaža onaj koji se u njima ogleda. Složićemo se da je sa svim umetničkim ostvarenjima tako, ali u stvaranju kolaža je to posebno izraženo: onaj koji stvara jeste onaj koji se u stvorenom ogleda. I potom, menja stvorenim.

 

fotografija-kolazi-design-wuwu-magazine-02

fotografija-kolazi-design-wuwu-magazine-03

fotografija-kolazi-design-wuwu-magazine-04

fotografija-kolazi-design-wuwu-magazine-05