Čitate li sebe? Jan16

Tags

Related Posts

Share This

Čitate li sebe?

fotografija-citate-li-sebe-design-wuwu-magazine-01

Kao što znamo, prostor u kom boravimo, odnosno provodimo najviše vremena, postaje jedan od važnih segmenata našeg života. Ipak, neki od nas mu ne daju previše važnosti, dok su neki svesni toga da taj prostor predstavlja nas same. Pa, osvrnite se oko sebe i zapitajte se kada ste poslednji put sredili svoj radni sto i bacili sve ono što vam nije potrebno? Kako izgledaju vaše police? Da li svaka priča svoju ljubavnu, veselu, morsku priču ili je pak svaka uređena usput, slučajno? Da li knjige samo skupljaju prašinu, bez toga da se susretnu sa vašim pogledom i duhom? Odgovori na ova pitanja jesu tragovi. Tragovi vas samih, odnosno, tragovi vašeg unutrašnjeg sveta. Ako u svom prostoru osećate, dišete i bivate mir, onda je vaš dizajn enterijera odjek sveta u vama. Ukoliko je drugačije i ne osećate mir i radost u svom prostoru, onda bi trebalo da preslistate stranice svog unutašnjeg bića i iščitate svaki redak, kako biste na posletku otkrili, a onda živeli sopstveni portret.

fotografija-citate-li-sebe-design-wuwu-magazine-02

fotografija-citate-li-sebe-design-wuwu-magazine-03

fotografija-citate-li-sebe-design-wuwu-magazine-04

fotografija-citate-li-sebe-design-wuwu-magazine-05

fotografija-citate-li-sebe-design-wuwu-magazine-06

fotografija-citate-li-sebe-design-wuwu-magazine-07

fotografija-citate-li-sebe-design-wuwu-magazine-08

fotografija-citate-li-sebe-design-wuwu-magazine-09

fotografija-citate-li-sebe-design-wuwu-magazine-10