Blood od Grapes

blood-of-grapes-design-wuwu-magazine-3

Dizajn ambalaže zauzima važno mesto u svetu dizajna poslednjih desetak godina. Kada je vino u pitanju takođe novi pristup, privlačnost i veliko ime kreira se što efektnijim  dizajnom samog pakovanja.  Dizajner is Belorusije Constantin Bolimond dizajnirao je modernu flašu za francusko  vino „Blood od Grapes“ čije se ime i dizajn baziraju se na očiglednoj asocijaciji “vino je krv grožđa, srce je njegov brod” .

blood-of-grapes-design-wuwu-magazine-1

blood-of-grapes-design-wuwu-magazine-2

blood-of-grapes-design-wuwu-magazine-4

blood-of-grapes-design-wuwu-magazine-5