Akupunktura grada

Dobri-duhovi-Savamale-design-wuwu-magazine-5

Malim i preciznim intevencijama može se znatno uticati na kvalitet gradskog života. U Beogradu je izvedena prva od svih odabranih intervencija multidisciplinarne radionice “Akupunktura grada”.

“Dobri duhovi Savamale”, samo su jedna od mnoštva intervencija “Akupunkture Grada” koje će biti realizovane na području Savamale u toku 2013. godine.

“Ghost people” simbolicno predstavljaju personifikaciju problema  zivota u  Savamaloj. Prvi Ghost bi trebalo da ukaze da obod Savamale koji se granici sa rekom Savom treba da ima veću povezanost sa njom i zato mu je u ruci brodić.

Dobri-duhovi-Savamale-design-wuwu-magazine-7

“Akupunktura grada” je regionalni projekat koji uključuje radionice u Beogradu, Sarajevu, Zagrebu, Skoplju i Splitu, a delom je podržan od strane Evropske Unije kroz program Kultura 2007-2013. Radionica “Akupunktura grada” je održana u oktobru u Beogradu.

“Akupunktura grada”  ima za cilj da kroz niz malih i preciznih intervencija u gradskim četvrtima poboljša kvalitet urbanog života, poveća socijalnu koheziju lokalne zajednice i ojača identitet četvrti i njenu vidljivost u gradu.

Dobri-duhovi-Savamale-design-wuwu-magazine-1

Dobri-duhovi-Savamale-design-wuwu-magazine-2

Dobri-duhovi-Savamale-design-wuwu-magazine-3

Dobri-duhovi-Savamale-design-wuwu-magazine-4