About face

about-face-design-wuwu-magazine-1

Anthony Howe je kreativni autor kinetičke skulpture „About face“ sastavljene od preko sto delova koju pokreće vetar. Neobične skulpture ovog tipa Anthony je počeo da pravi još od 1989.godine. Više o ovom interesantnom umetničkom delu možete pogledati na sledećem linku.